Föreningsinformation

Föreningen verkar för att sprida spelet Turf i Jönköpings län.
Detta sker bland annat genom att anordna tävlingar, så kallade Events eller genom att uppmärksamma spelet genom att träffas över en fika (Turfträffar).