Protokoll

ÅrsmötesProtokoll för Jönköpings Turfsällskap 2016

Årsmötet hölls 2016-06-13 kl 20:00 via Skype
Närvarolista finns som bilaga 1.

Mötets öppnande
Gustaf förklarade mötet öppnat.

Mötets behörighet
Kallelsen till mötet skickades ut till alla blivande medlemmar via en inbjudan till ett facebookevent, 2016-06-07. Kallelsen skickades alltså inte ut två veckor i förväg men är ändå giltig ifall samtliga medlemmar godkänner detta enligt §7 i stadgarna.

Kan vi godkänna mötets behörighet? Ja

Val av mötets ordförande
Gustaf Andersson valdes till mötets ordförande.

Val av mötets sekreterare
Gustaf Andersson valdes till mötets sekreterare.

Val av två personer att justera protokollet
Henrik Larsen och Daniel Engström valdes till justerare.

Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
Eftersom detta är första årsmötet finns ingen verksamhetsberättelse från förra året.

Ekonomisk berättelse för förra året
Eftersom detta är första årsmötet finns ingen ekonomiks berättelse från förra året

Årets verksamhetsplan
Styrelsen framförde sitt förslag till årets verksamhetsplan, att anordna:
"Turf Open Jönköping 2016"
Kan vi anta förslag? Ja

Årets budget och fastställande av medlemsavgift
Förslag till medlemsavgift:
Mikael 100:-
Mötet beslutade att sätta medlemsavgiften till 100 kr.

Val av årets styrelse
Till styrelse för året valdes:
Förslag: Gustaf Andersson, ordförande
Förslag: Henrik Larsen, kassör
Förslag: Daniel Engström, sekreterare

Val av årets revisor
Till revisor för året valdes Mikael Johansson

Val av årets valberedare
Styrelsen uppdrogs att agera valberedning under 1 år

Övriga frågor
Nej, inga övriga frågor

Mötets avslutande
Gustaf Andersson avslutade mötet.

Henrik Larsen (ok)      Daniel Engström (ok)
Justerare                    Justerare

Gustaf Andersson      Gustaf Andersson
Mötessekreterare       Mötesordförande


Bilaga 1: Närvarolista
Följande personer deltog på årsmötet:
Mikael Johansson (via ombud)
Daniel Engström
Henrik Larsen
Gustaf Andersson

Jönköpings turfsällskap
Skapad med Webnode
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång